بسم الله الرحمن الرحیم

به سایت حلقه های میانی؛ تبیین و گفتمان سازی پیرامون جریان های حلقه های میانی خوش آمدید

احساس تکلیف و مسئولیتی شد تا دغدغه ای که مقام معظم رهبری در حدود دو سالی هست مطرح کرده اند و در نتیجه مسئولیتی که برای ما بچه های تشکلی مشخص شده است را پیرامونش به بحث و تبادل نظر با همه ی شما بزرگواران بپردازیم.

موضوع این سایت درباره ی جریان های حلقه های میانی است.

حضرت آقا نیروهای مسلح را فراخواندند و فرمودند: بنشینید!  و  بعد در ادامه ی همان جلسه عرض کردند خرمشهرها در پیش است. مراکز استراتژیک دنیا پیام این حرکت را خروج از عرصه جنگ سخت و جنگ نظامی و پرداختن جدی تر به عرصه ی جنگ نرم عنوان کردند.

حال سوال اساسی اینجاست که آن خرمشهر هایی که باید فتح شود کجاست؟ و برای فتح آن خرمشهرها به چه ابزارها و توانمندی هایی نیاز داریم؟

این دغدغه ی دوستان جبهه فرهنگی انقلاب است.

در همان جلسه حضرت آقا بحث جهاد کبیر را مطرح کردند و منظور جهاد نرم افزاری بود. ما باید به سمت تمدن ایرانی اسلامی برویم و برای تحقق این امر احتیاج داریم تا الگوهای خودمان را مبتنی بر بوم خودمان تولید کنیم.

یکی از نکات محوری این فتح خرمشهرها فهم “الگوی مردم سالاری دینی” به عنوان یک توانمندی مهم است و این متفاوت با بحث دموکراسی است. ما دنبال این نیستیم که مردم تنها در یک بازه  زمانی در انتخابات ها شرکت کنند و از صحنه کنار بروند و یک شخص به عنوان رئیس جمهور یا هر کس دیگری بیاید و تمام مشکلات را حل کند.

مدل مردم سالاری دینی به دنبال حضور پیوسته و نقش آفرینی پیوسته مردم در عرصه است.

شاید نتوانید تصور کنید که اگر این موضوع به حقیقت بپیوندد در ۵ سال آینده کشور ما چه گلستانی خواهد بود. تصور کنید مثلا مدیر مدرسه هر محله ای را اولیای همان مدرسه انتخاب کنند. کار دولت که انخاب این ها نیست. او فوقش بتواند شاخص های کلی را تعیین کند. نقش مردم باید در ۵ سال و ۱۰ سال آینده در اداره ی جامعه اسلامی متفاوت از امروز باشد.

حضرت آقا در مورخ ۱/۳/۹۸ در دیدار با دانشجویان در توضیح بیشتر خواسته و دغدغه شان فرمودند: خب ما میخواهیم که مردم بیایند و در اداره ی کشور نقش آفرینی کنند و تصور هم نکنید منظور ما از نقش آفرینی مردم و بخصوص جوانان همان مثلا ۱۰۰۰ پست مدیریتی است! منظور در هر محیطی و هر عرصه ای و هر محله ای است. اما این وظیفه به عهده ی کیست؟ مردم را چه کسی باید پای کار بیاورد؟ این وظیفه به عهده دولت نیست. وظیفه ی دستگاه ها نیست .به عهده ی رهبری هم نیست. بلکه وظیفه حلقه های میانی است. خود مردم بیایند بستر سازی کنند برای حضور مردم و نقش آفرنی مردم.

خب! میدانید که در این چند سال اخیر حضرت آقا مدام جریان مومن انقلابی را به حضور در عرصه های اجتماعی تشویق میکردند. برای خود من سوال بود که چرا رویکرد از کارهای فرهنگی به کارهای اجتماعی سوق پیدا کرده است؟

اما پس از بیانیه گام دوم انقلاب اکنون دیگر میدانیم که یکی از لوازم پای کار آوردن مردم طبق آنچه در بیانیه آمده است، درگیری ما و شما با کارهای اجتماعی بوده است.

در پیام ۱/۱/۱۴۰۰ مسئولیتی سنگینی به عهده ما گذاشته شده است.  دقت کنید آقا فرمودند ما در هرجا که مردم پای کار آمده اند موفق بوده ایم و شده ایم و آنجایی که نتوانستیم مردم را سازماندهی کنیم و به عرصه بیاوریم موفق نبوده ایم.  و در ادامه نیز عرض کردند مردم دوست دارند برای جهش تولید نقش آفرینی کنند اما نمیدانند چه باید بکنند؟

خب حالا که مردم دوست دارند نقش آفرینی کنند چه باید بکنیم؟  آقا عرض کردند: خیریه ها، نهادهای انقلابی، امنای مساجد بیایند و مردم را سازماندهی کنند

یعنی اگر تا دیروز در گام اول انقلاب اسلامی وظیفه من و شما خدمت رسانی به مردم بود، امروز بحث اصلی زمینه سازی و بسترسازی حضور مردم در عرصه و پای کار آوردم مردم است.

پس هر کدام از ما باید یک تسهیل گر اشتغال در شهر و محله خودمان شویم.  و بدانید که حلقه های میانی در عرصه های امنیتی و تربیتی معرفتی و همه این ها قابل تعریف است.

از این رو این سامانه که به همت جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی طراحی گردیده در تلاش است به عنوان مرجع ادبیات انقلاب اسلامی در حوزه جریان های حلقه های میانی فعالیت نماید.

ان شاء الله که همه ما بتوانیم نقش مهم و موثر و مخلصانه ای در گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم.