16 فروردین 1400

وقتی که بهتم زد!

تلنگری که باعث شروع روندی جدید در دنیای فعالیت جهادی و خدمات رسانی شد! یادداشت و تجربه روان و بی تکلف جناب آقای محسن یوسف پور -مسئول گروه جهادی اقتصادی فردوس- را بخوانید.
14 فروردین 1400

چرا محله محوری!؟

سعید سعادتی -نویسنده کتاب تشکیلات انقلابی بستری برای رویش امت واحده- در این نوشته بار دیگر از منظری نوین به لزوم توجه به طرح محله محوری در سیاست گذاری های خرد و کلان پرداخته و تفاوت طرح محله محوری در جامعه اسلامی را با طرح های مشابه غربی تشریح کرده است. دعوتید به مطالعه این متن:
14 فروردین 1400

از کار فرهنگی تا سرمایه اجتماعی

جناب آقای ناصر صاحبی -فعال فرهنگی و اجتماعی و مدیر باشگاه کشاورزان جوان- به تشریح یکی از مهم ترین و ایضا مورد غفلت ترین اهداف کارهای فرهنگی یعنی بحث سرمایه اجتماعی پرداخته است. خواهشمندیم دقایقی از وقت با ارزشتان را به مطالعه مقاله کوتاه ولی پر مفهوم زیر اختصاص دهید.
14 فروردین 1400

باشگاهی برای کشاورزان جوان 🎥

"من هر کاری بتوانم در زمینه کمک به فکر احیای روستاها و احیای کشاورزی بکنم، قطعا خواهم کرد. آنچه برای من مهم و جالب و تازه است، خود شماها هستید. یعنی این تشکل باشگاه کشاورزان جوان چیز جالبی است. یک پدیده است. این را از دست ندهید. این مهم است. آن حلقه مفقوده ای که برای روستا، آن هم با شعار جوانان روستا لازم بوده وجود داشته باشد، شما هستید. این چیز مهمی است." آنچه خواندید بخشی از بیانات رهبر انقلاب خطاب به دبیران تشکل باشگاه کشاورزان جوان بود. شما می توانید ایده ی شکل گیری باشگاه کشاورزان جوان و هدف و دغدغه آن ها را در متن زیر مطالعه کنید.
13 فروردین 1400

شاخص های جهاد پیشرفت

شاخص های جهاد پیشرفت چیست؟ چه تعداد شاخص جهاد پیشرفت داریم؟ در متن پست زیر مطالعه کنید و یا با استفاده از تصویر، مروری سریع بر شاخص ها داشته باشید.