9 اردیبهشت 1400

رسانه و کنشگری اجتماعی؛ سید پویان حسین پور 🎥

سید پویان حسین پور در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "رسانه و کنشگری اجتماعی" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.