9 اردیبهشت 1400

اشتغال و کار آفرینی و چگونگی ساماندهی ظرفیت های مردمی؛ دکتر مرتضی نیازی 🎥

دکتر مرتضی نیازی در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 1.5 ساعته به ارائه موضوع "اشتغال و کار آفرینی و چگونگی ساماندهی ظرفیت های مردمی" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.