14 فروردین 1400

چرا محله محوری!؟

سعید سعادتی -نویسنده کتاب تشکیلات انقلابی بستری برای رویش امت واحده- در این نوشته بار دیگر از منظری نوین به لزوم توجه به طرح محله محوری در سیاست گذاری های خرد و کلان پرداخته و تفاوت طرح محله محوری در جامعه اسلامی را با طرح های مشابه غربی تشریح کرده است. دعوتید به مطالعه این متن: