14 فروردین 1400

به توان مردم بپیوندیم

روایت آدم های معمولی که با دست خالی اما انگیزه های سرشار، بدون آن که منتظر نهاد ها و ارگان های عریض و طوبل بمانند، به شناسایی و حل مسائل و معضلات محله خود پرداخته اند و اتفاقا تا حدود زادی موفق نیز بوده اند! خلاصه کتاب "به توان مردم" نوشته ی جناب آقای مجید حسین زاده و عناوین فصول و مباحث کلیدی مطرح شده در آن، در پست روبرو برای مطالعه شما آماده شده است. بخوانید و شما هم به روایت ماثور معمصومین با مضمون "ید الله مع الجماعه" بیاندیشید.