14 فروردین 1400

رویای محله محوری؛ درد ها و درمان ها

جدی ترین و جزئی ترین نقد علمی موجود راجع به طرح محله محوری همراه با بیان راهکارها را می توانید در مقاله زیر از جناب آقای محمد حسن استرحام -نویسنده و فعال فرهنگی- بخوانید. شما درباره ی آسیب ها و شکست ها و ایضا توفیقات پیروزی های اجرای طرح محله محوری چه فکر می کنید؟ نظرتان را با ما درمیان بگذارید.