9 اردیبهشت 1400

شیوه مداخله مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی محلات؛ ابراهیم نورمحمدی 🎥

ابراهیم نورمحمدی در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 1.5 ساعته به ارائه موضوع "شیوه مداخله مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی محلات" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.