9 اردیبهشت 1400

نهضت مساله محوری جوانان محله؛ دکتر علی اصغری 🎥

دکتر علی اصغری در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "نهضت مساله محوری جوانان محله" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.