26 فروردین 1400

حلقه‌هایِ اتصالِ خدمت و محبت

آیا به آثار و برکات اجرای نظریه حلقه های میانی در بُعد شهر و محله اندیشیده اید؟ آیا با اجرای این نظریه روح جدیدی در کالبد محلات دمیده نخواهد شد؟ آیا می دانید بهترین مدل هدایت و تصمیم سازی برای مدیران، مدل از پایین به بالا و توسط آحاد جامعه است؟ در مورد بهترین و کارا ترین مدل نظارت جدی بر حاکمیت چه؟ دعوتید به مطالعه سر مقاله ویژه نامه حلقه های میانی به قلم دکتر صادق یزدانی؛ معاونت عملیات جبهه فرهنگی انقلاب و سردبیر نشریه حلقه وصل .
14 فروردین 1400

چند گام برای تحول کارفرهنگی در محله 🎥

مفهوم آتش به اختیار در مقابل مفهوم آتش به فرمان است؛ بنابراین برای فعالیت در میدانی که آتش به اختیار صادر شده است، بایستی تحولات مشخصی در رویکردها صورت بگیرد. در این اطلاع نگاشت با موضوع عملیات محله محوری به عرصه های تحول پرداخته ایم؛ این اینفوگرافیک برگرفته از ارائه دکتر علی اصغری است که در ادامه پست قادر به مشاهده آن خواهید بود.
14 فروردین 1400

از کجا شروع کنیم

کار فرهنگی موثر در بحث محله محوری علاوه بر دو پیش فرض اساسی: الف) نگاه جامع و غیر تک بعدی به وضعیت محله و ب) اجرای رویکرد با مردم برای مردم دارای نکات و ظرائفی از جمله: "نگاه آسیب شناسانه در عین نگاه به فرصت ها" ، "علم به سختی کار پیش از شروع" ، نگاه درست به توانمندسازی" ، " عدم نگاه به مردم به عنوان صرفا شنونده و بیننده" و " جدی گرفتن تعمیق معرفتی نیروها" است که شرح و تفصیل آن را می توانید در در مقاله زیر به قلم دکتر رقیه فاضل -فعال فرهنگی،اجتماعی- مطالعه کنید.