14 دی 1400

چگونگی حل مشکلات زندگی مردم توسط جریان های حلقه های میانی

تشریح مبسوط سردار سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیه الله الاعظم از چیستی، چرایی، کارکرد ها و نحوه ی اجرای جریان های حلقه های میانی را ببینید. تفاوت ماهیتی نقش مردم در گام های مختلف انقلاب، وظایف جریان های حلقه های میانی، نقش و جایگاه زنان در این حرکت، اهمیت دو مولفه میدان داری جوانان و اراده ملی در گام دوم […]