14 فروردین 1400

امامِ جماعتِ محله

فرق است بین پیشنماز مسجد و امامت جماعت محله!! برکات و آثار امام جماعت موفق محله پنجتن -مرحوم حجت الاسلام تیموری- را در گفتار ساکنان این محله بخوانید. برای حجت الاسلام تیموری غفران و رحمت الهی و برای خانواده محترمشان نیز صبر وافر از درگاه مستعان خواستاریم.