14 فروردین 1400

به اضافه مردم شویم

"چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت. یک چله پُرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتیم و حالا آماده‌ایم تا گام دوم را برداریم؛ بلندتر و امیدوارانه‌تر و پُرفروغ‌تر از چهل سال نخست. مسائل و دغدغه‌های پرشماری در گام جدید داریم، اما مسائل حوزه «فرهنگ» چیز دیگری است. تعارف که نداریم؛ پایه انقلاب اسلامی، فرهنگ بوده است. با تغییر در این زمینه بود که آن انقلاب بزرگ به ثمر نشست. " این بخشی از مقدمه کتاب روان و جذاب روح الله رشیدی است که در 10 سرفصل تنظیم شده و هم اکنون در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور قابل تهیه است.