9 اردیبهشت 1400

دوگانه نظام «خدمات اجتماعی» و نظام «نهضت محرومین»؛ هانی ایرانمنش 🎥

هانی ایرانمنش در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "دوگانه نظام «خدمات اجتماعی» و نظام «نهضت محرومین» " پرداخته است.از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.