14 فروردین 1400

پیش درآمدی بر حلقه های میانی

شرح و بسط درست و دقیق نظریه حلقه های میانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به جهت یکی از مهم ترین مطالبات امروزه ایشان از گروه های دغدغه مند انقلاب اسلامی و تمام انقلابیون و آحاد امت اسلامی، یکی از جدی ترین نیاز های اکنون است. در نوشته زیر از دکتر سعید غلامی -مسئول مرکز تعالی تشکیلات جبهه فرهنگی انقلاب- می توانید شرح و بسط نسبی این نظریه را با توجه به باقی سخنان و فرمایشات معظم له بخوانید.