14 فروردین 1400

عباس مسجدی؛ پیر میدان 🎥

این خرده روایتی از پیرمردی ریزنقش و نورانی و باصفایی است به نام عباس عباسی معروف به حاج عباس مسجدی؛ کسی که با درآمدی معمولی و با دست های خالی تا کنون دو مسجد و مهدکودک برای اعضای محله اش ساخته است! روایت این جهادگر فرهنگی 80 ساله مشهدی را بخوانید.
14 فروردین 1400

کار های بزرگ با حداقل های موجود

روایت حجت الاسلام زائری از مسجد نورانی حضرت زینب(س) و سازنده باصفا و مخلصش. مسجدی ساده ولی معنوی در یکی از محلات حاشیه شهر مشهد. مطالعه کنید!