1 فروردین 1399

حضور آحاد مردم؛ رمز پیروزی نهایی

آیا مردم فقط در وقوع انقلاب اسلامی نقش داشتند و دیگر نیاز به نقش آفرینی مردمی نیست؟ آیا برای ادامه، به حضور مردم نیازی داریم؟ در چه حوزه هایی می توان به مردم نقش سپرد؟ تجربه این 40 ساله چه می گوید؟ از زبان و بیان شیوا و صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) بخوانید.