12 آذر 1400

تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۱)

  چیستی حلقه های میانی و نقش آن ها در ایجاد حرکت عمومی مردم را از زبان دکتر سعید حسن زاده بشنوید. این ویدئو که اولین قسمت از یک مجموعه سه قسمتی تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی است، به بررسی زمینه ها و پیشفرض های بوجود آمدن این جریان به عنوان راهکار پیشرفت جامعه اسلامی می پردازد.   دانلود […]