14 فروردین 1400

کتاب در مکتب مصطفی

کتاب «در مکتب مصطفی: الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل‌های مردمی» جستاری علمی-پژوهشی درباره سیره تربیتی شهید مدافع حرم، مصطفی صدرزاده، به عنوان الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل‌های مردمی است که توسط انتشارات راه‌یار منتشر شده است. خلاصه ای از مباحث مطرح شده و معرفی این کتاب را در پست روبرو مشاهده کنید.