14 فروردین 1400

من محروم نیستم

آیا طبق تعریف رایج از روستا و حاشیه شهر، مناطق«محروم» همان مناطقی هستند که مردمانی تهی‌دست و متعلق به طبقه ضعیف را در خویش جای داده اند؟ آیا این مناطق و مردمان آن ها هیچ نکته و نقطه مثبتی ندارند تا بر آن تاکید شود؟ آیا این مدل صفت و برچسب محروم زدن به مناطق مختلف روحیه نمی توانم و نمی شود را در مردم این مناطق تایید نمی کند؟ پاسخ این سوالات و سوالات مشابه دیگر را می توانید در کتاب "من محروم نیستم" جناب آقای محمدرضا شیخ الاسلامی که مطالعه آن را به تمامی فعالان فرهنگی، نیروهای جهادی، امامان محله،‌ روحانیان مستقر و تمام کسانی که دغدغه محرومیت‌زدایی دارند توصیه می‌ کنیم، بخوانید.