14 فروردین 1400

چند گام برای تحول کارفرهنگی در محله 🎥

مفهوم آتش به اختیار در مقابل مفهوم آتش به فرمان است؛ بنابراین برای فعالیت در میدانی که آتش به اختیار صادر شده است، بایستی تحولات مشخصی در رویکردها صورت بگیرد. در این اطلاع نگاشت با موضوع عملیات محله محوری به عرصه های تحول پرداخته ایم؛ این اینفوگرافیک برگرفته از ارائه دکتر علی اصغری است که در ادامه پست قادر به مشاهده آن خواهید بود.
14 فروردین 1400

با مردم، برای مردم 🎥

الگوی کار فرهنگی اجتماعی در طراز انقلاب چیست؟ آیا مفهوم "مشارکت" با مفهوم "توسل به مردم" که حضرت امام (ره) طرح کردند یکی است؟ آیا وظیفه ما خدمت به مردم است یا همرسانی مردم و امکانات؟ آیا مدل طراحی عملیات در ستاد و کف میدان یکسان است؟ پاسخ تمام پرسش های بالا را در متن زیر از دکتر روح الله ایزدخواه -فعال فرهنگی و اقتصادی و نماینده فعلی مردم شریف تهران در مجلس- بخوانید.
1 فروردین 1400

گام دوم، گام معجزه های اجتماعی

تشریح مفاهیم گام معجزه های اجتماعی، حلقه های میانی، الزامات محله محوری و مباحث مرتبط را در یادداشت کوتاه زیر به قلم جناب آقای سید رضا موسوی -دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی خراسان رضوی- مطالعه کنید.